Selekcija prikupljenih prijava

Dana 28.9.2018. godine u prostorijama Učilišta Modus, održana je selekcija prikupljenih prijava za program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba koji se provodi u sklopu Projekta “Nova znanja i vještine – multiplikator uspjeha”.

Njegovateljice uskoro započinju sa predavanjima, te im želimo puno sreće u usvajanju novih znanja i vještina!