Projekt “UVOĐENJE NOVOG IKT RJEŠENJA U SVRHU UNAPRJEĐENJA I INTEGRIRANJA POSLOVANJA PODUZEĆA”

Na dan 1. studenog 2019. započeli smo s provedbom projekta Uvođenje novog IKT rješenja u svrhu unaprjeđenja i integriranja poslovanja poduzeća, kod projekta KK.03.2.1.19.0940. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Uvođenje novog IKT rješenja u svrhu unaprjeđenja i integriranja poslovanja poduzeća

Kratki opis projekta: Osnovna svrha projekta je poboljšanje tržišnog položaja, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Učilišta Modus kroz uvođenje novoga IKT sustava i opremanja tvrtke.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Realizacijom projekta nabavit će se nova računalna oprema i adekvatan informacijski sustav, što će omogućiti integriranje i unaprjeđivanje svih poslovnih procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje imovinom i financije i računovodstvo.
  • Razvoj softverskog rješenja po mjeri Učilišta podići će razinu kvalitete i profesionalnosti u odnosu s klijentima, a time i razinu cjelokupne usluge, te povećati konkurentnost na tržištu.
  • Provedba projekta omogućit će optimizaciju poslovnih procesa, učinkovitiju organizaciju tijeka rada te poboljšanu komunikaciju s korisnicima usluga, suradnicima i partnerima.
  • Očekivani rezultati je poboljšanje pet poslovnih procesa, povećanje prihoda od prodaje, povećana konkurentnost Učilišta, sačuvana postojeća radna mjesta uz stvaranje novih radnih mjesta, što će ujedno biti i podloga za početak djelovanja prema stranom tržištu
  • Mogućnost pregleda različitih analiza poslovanja, učinkovitosti, troškova i raspoloživih resursa stvorit će bazu za kvalitetno planiranje i uočavanje mogućnosti unaprjeđenja i kao bitne pretpostavke uspješnog rasta poslovanja u narednom periodu.

Ukupna vrijednost projekta: 748.775,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 516.654,75 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2019.-1.12.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Krešimir Bikić
tel: +385 981775958
mail: kreso.bikic@gmail.com

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/